Till vår vanliga hemsida
Ekonomiutveckling Väst AB
Kundmötesplatser
Borås och Viskafors.
Kundmöten i Borås kräver
tidsbokning.

Vi erbjuder  följande administrativa tjänster:

 • Fakturering
 • Löpande bokföring 
 • Avstämningar
 • Lönebearbetning
 • Momsredovisning
 • Skattedeklarationer
 • Delårsbokslut
 • Bokföring
 • Bokslutsrapport
 • Årsbokslut alt årsredovisning
 • Deklarationer

Kontakta oss för ett personligt möte där vi tillsammans sätter dina behov i fokus.

info@rekoekonomi.se

Tel: 033-23 39 55
Fax: 033-29 81 30
 Box 45
515 21 Viskafors  
  RÄKNA MED RESULTAT
Till mobil hemsida