Till vår vanliga hemsida
Ekonomiutveckling Väst AB

   Din partner inom redovisning

Kundmötesplatser
Borås och Viskafors.
Kundmöten i Borås kräver
tidsbokning.

Administrativa tjänster

Ekonomiutveckling Väst AB
erbjuder kvalitetssäkrade redovisningstjänster enligt
REKO (Svensk standard för redovisningstjänster).

Företaget har en av drygt 4 000
Auktoriserad redovisningskonsult
som är medlem i SRF (Sveriges Redovisningskonsultets Förbund) 
och får därmed avge en bokslutsrapport efter avslutat
arbete.

Auktoriserade redovisningskonsulter har krav på löpande vidareutbildning samt ansvarsförsäkring och står under SRF-konsult kvalitetskontroll.

info@rekoekonomi.se

Tel: 033-23 39 55
Fax: 033-29 81 30
 Box 45
515 21 Viskafors

Koordinater till Viskafors:

Lat N 57° 37' 30?Lon E 12° 50' 41?
X: 6392772, Y: 1323157

Adress: Ögärdsvägen 16

RÄKNA MED RESULTAT